Financiën

Woonlasten

De maandelijkse woonlasten bedragen €575,- per appartement. Dit bedrag bestaat uit € 315,- servicekosten;  een voorschot voor de verwarming en warm water van €125,- en een bijdrage aan het Fonds Groot onderhoud / Vernieuwingen ter grootte van €135,-

Servicekosten

Onder de servicekosten vallen onder meer de salariskosten van de medewerkers, de kosten van het afvoeren van huisvuil, verzekeringen, klein onderhoud, kantoorkosten, onderhoudscontracten, onderhoud tuin en de kosten voor bibliotheek en ontspanning.

Voorschot centrale verwarming

Per appartement wordt maandelijks een voorschot voor de verwarming en het warme water in rekening gebracht. Het voorschot is het gemiddelde verbruik van alle bewoners. Het werkelijke gebruik wordt gemeten met op afstand uitleesbare elektronische meters per radiator. Aan het einde van het jaar vindt de afrekening tussen betaalde voorschotten en werkelijke kosten plaats. Bewoners kunnen via een website hun warmteverbruik volgen.

Onderhoud

De bijdrage aan het Fonds Groot Onderhoud / Vernieuwingen is een vaste bijdrage per appartement per maand. De bijdragen aan het onderhoudsfonds worden gebruikt om de in de meerjarenplanning en jaarlijkse begroting voor groot onderhoud opgenomen projecten te financieren.

Accountant

Jaarlijks wordt de financiële administratie  gecontroleerd door een extern accountant.

Hypotheek

Een Vereniging van Eigenaars is een rechtsvorm die de mogelijkheid geeft een hypotheek af te sluiten op het appartementsrecht.