Financiën

Servicekosten

De maandelijkse servicekosten in 2024 bedragen €628,- per appartement. Dit bedrag is opgebouwd uit:

1. Bijdrage Exploitatiekosten € 406,- 

2. Dotatie Fonds Groot Onderhoud € 132,-

3. Voorschot Verwarming € 90,-

Exploitatiekosten

Parkflat Houdringe heeft een omvangrijk pakket aan services, diensten en faciliteiten om bewoners een veilige, comfortabele en toekomstbestendige woonomgeving te bieden. De service en dienstverlening wordt deels verricht met eigen personeel. De maandelijkse exploitatiebijdrage omvat naast personeelskosten ook kosten voor beheer en administratie, opstalverzekering,  persoonsalarmeringssysteem, onderhoudscontracten voor de gemeenschappelijke installaties en de kosten voor het 2x per week inzamelen en afvoeren van huisvuil.

Serviceflat Houdringe woonkamer

Dotatie FGO en Voorschot verwarming

Het onderhoud aan gebouwen en installaties is een wettelijke kerntaak van VvE’s. Parkflat Houdringe werkt met een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) waarin gepland onderhoud en de kosten hiervoor zijn omschreven. De bijdrage Fonds Groot Onderhoud voorziet in de dekking van deze kosten.

Parkflat Houdringe is voorzien van blokverwarming, voor de verwarming van de centrale ruimtes en de appartementen. De energiezuinige CV ketels zijn in 2021 vervangen; deze zorgen ook voor de warm watervoorziening. 

Met slimme meters op de radiatoren wordt het  individueel warmteverbruik geregistreerd. Bewoners betalen een maandelijks voorschot, dat aan het eind van het jaar wordt verrekend met hun daadwerkelijk verbruik. De kosten voor het verwarmen van de gemeenschappelijke ruimtes worden verdeeld over alle appartementen.

Log in voor intern nieuws