Activiteiten

De Houdringe ontspanningscommissie

stelt ieder jaar een programma samen van lezingen of uitvoeringen die in het winterseizoen één keer in de maand in de lounge worden gegeven. Daarnaast is er op zondagmiddag regelmatig een filmvoorstelling,  twee keer per jaar een modeshow en twee keer per jaar een gezamenlijke maaltijd.

De Bridgeclub

Van Parkflat Houdringe is actief en organiseert naast de wekelijkse bridgemiddagen twee keer per jaar een bridgedrive waar veel bewoners met enthousiasme aan deelnemen.

Bar / koffiedrinken

Sociale contacten zijn in Houdringe op allerlei manieren mogelijk voor degenen die dat wensen. Drie keer in de week kan dat onder het genot van een borrel, die door de barcommissie wordt verzorgd. Van maandag tot en met zaterdag is er ’s morgens gelegenheid om samen met andere bewoners koffie te drinken.

Bibliotheek

De bibliotheekcommissie zorgt voor de uitleen van “eigen” boeken aangevuld met een wisselcollectie van de Openbare Bibliotheek. De lijst met eigen boeken wordt jaarlijks aangevuld vanuit de opbrengsten van de abonnementsgelden en de verkoop van oude en/of gekregen boeken.

Koersbal

Iedere dinsdagavond wordt er in de kleine lounge door een groep bewoners koersbal gespeeld. Deze activiteiten worden onderbroken en afgesloten met een gezamenlijke kop koffie of een drankje.

 

 

Biljart

In de kleine lounge staat een biljart dat na inschrijving kan worden gebruikt door bewoners. Hiertoe worden in de regel onderling afspraken gemaakt.

De biljartcommissie zorgt voor het onderhoud en organiseert periodiek een toernooi.