Veelgestelde vragen

Kent Parkflat Houdringe toelatingseisen?

Nee, er zijn geen formele toelatingseisen. Wel is het uitgangspunt dat alle bewoners zelfredzaam zijn. Houdringe heeft geen zorgvoorzieningen. Ook laten de reglementen niet toe dat een appartement door meer dan twee personen wordt bewoond.

Kent Parkflat Houdringe een leeftijdsgrens?

Nee, er is geen formele leeftijdsgrens. Houdringe is een woonvorm die met name geschikt is voor senioren die het belangrijk vinden om op de toekomst te zijn voorbereid qua huisvesting en ongestoord en comfortabel willen wonen, vandaar de veel gebruikte term “ontzorgd en leeftijdbestendig wonen”.

Maak ik eenvoudig contact met andere bewoners?

Ja, voor degenen die dat op prijs stellen is het heel eenvoudig in contact te komen met medebewoners, bijvoorbeeld op de dagelijkse koffieochtenden en/of tijdens de andere evenementen en activiteiten. De bestaande clubs zien reikhalzend uit naar nieuwe leden.

Kan ik mijn privacy behouden?

Ja, privacy staat centraal. Bewoners die hun sociale contacten uitsluitend buiten Houdringe hebben en geen prijs stellen op contact met andere bewoners, worden hierin volledig vrij gelaten.

Is leeftijdbestendig wonen haalbaar?

Houdringe biedt dan wel geen permanente zorg maar met een beroep op een thuiszorgorganisatie is het mogelijk om, ook met enige beperkingen, tot op hoge leeftijd comfortabel en zelfstandig te wonen.

Hoe weet ik welke appartementen te koop zijn?

De verkoop van een appartement geschiedt altijd via makelaars. De aangeboden appartementen staan in de regel dan ook altijd op Funda of een andere huizensite.

De receptie van Houdringe beschikt over een lijst met de te koop staande appartementen en de meest relevante informatie zoals op welke etage. Voor alle overige informatie, prijzen en een bezichtiging dient u zich te wenden tot de makelaar die het appartement in de verkoop heeft.  www.nijland.nl    www.burgersdijk.com  www.ruyssenaars.nl   www.boonmakelaars.nl

Moet ik naast de maandelijkse servicekosten nog rekening houden met onverwachte kosten?

Nee, omdat Houdringe werkt met een meerjarenplanning voor groot onderhoud en beschikt over een ruim onderhoudsfonds hoeft geen rekening te worden gehouden met onverwachte grote uitgaven die tot extra kosten voor de eigenaars leiden.

De maandelijkse servicekosten zijn een voorschot dat ruim genoeg is om alle exploitatiekosten te dekken, waardoor meestal aan het einde van het boekjaar een restitutie volgt. Ook wat dit betreft hoeft u dus geen rekening te houden met naheffingen.

Welke kosten vallen niet onder de servicekosten?

Niet in de servicekosten begrepen zijn: onroerendzaakbelasting, inboedelverzekering, gebruik van elektra in het appartement, abonnement kabelTV.

Heeft u een andere vraag?

Neem vrijblijvend contact op