Techniek

Meerjarenonderhoudsplanning

Om de kosten van het onderhoud te dekken beschikt Houdringe over een Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP) en een Fonds Groot Onderhoud / vernieuwingen. Op basis van de MJOP wordt jaarlijks geld aan het Fonds Groot Onderhoud onttrokken en ook weer aangevuld met bijdragen van de bewoners. Het gevolg is dat de omvang van het Fonds voor Groot Onderhoud per jaar zal verschillen. De gewenste omvang van het Fonds Groot Onderhoud is 2 % van de herbouwwaarde van Het Houdringe complex. De minimaal aan te houden omvang van dit Fonds is vastgesteld op 1% van de herbouwwaarde. Die minimale omvang is noodzakelijk om eventuele (onderhoud gebonden) calamiteiten op te kunnen vangen. De herbouwwaarde van Houdringe bedraagt in 2015 omstreeks 38 miljoen euro.

Onderhoud

Om de gebouwen en technische voorzieningen in stand te houden is het noodzakelijk daar aan onderhoud uit te voeren. De belangrijkste reden is uiteraard de zorg om het geheel in goede staat te houden. Om dat doel te bereiken wordt er regelmatig preventief onderhoud (schilderwerk e.d.)uitgevoerd. Als iets kapot gaat, wordt dat op de kortst mogelijke termijn gerepareerd. Onderhoud is echter meer dan alleen preventief en correctief onderhoud. Bij onderhoud let de VvE Parkflat Houdringe ook op esthetische – en milieuaspecten van een reparatie of vervangen en/of mogelijkheden van innovatieve oplossingen/

Centrale verwarming

De Parkflat Houdringe kent een collectief verwarmingssysteem. Deze zogenaamde blokverwarming voorziet in de verwarming van zowel de centrale ruimten als de afzonderlijke appartementen. De verwarming geschiedt middels vier ketels die naar behoefte (in cascade) geheel automatisch ingeschakeld worden. In 2012 zijn de ketelbesturingen geheel vernieuwd. Voor het onderhoud van de CV ketels is een gespecialiseerd installatiebedrijf gecontracteerd.

Warmwatervoorziening

Het warme water voor de keukens en badkamers wordt eveneens centraal geregeld. Daarvoor zijn in het ketelhuis twee stookketels gekoppeld aan twee grote voorraadvaten. Het warme water wordt continu rondgepompt zodat in elk appartement direct in voldoende mate warm water beschikbaar is. In 2012 is ook de elektronische besturing van de warmwatervoorziening vernieuwd. De watervoorziening wordt regelmatig door een extern bureau gecontroleerd o.a. op legionellabesmetting.

Verlichting

In de gemeenschappelijke ruimten wordt, daar waar dat mogelijk en verantwoord is, de verlichting uitgevoerd met energiezuinige lampen. Gedurende de nachtelijke uren wordt in de portalen de verlichting terug geregeld naar een lager niveau. In de liften wordt automatische verlichting toegepast zodat in een lift die niet wordt gebruikt geen onnodige verlichting aan is.

Camerabewakingsysteem

Op alle ingangen van het complex zijn camera’s gemonteerd, alsmede op de toeritten van de parkeerterreinen en het platte dak van de laagbouw. Indien gewenst kan de huismeester de beelden van de camera’s volgen De beelden van deze camera’s worden enkele dagen opgeslagen zodat er voldoende tijd is om deze terug te kijken of permanent op te slaan.

Glasvezel

In de meterkasten van de appartementen is een glasvezelaansluiting aangelegd voor eigenaars die optimaal gebruik willen maken van de meest moderne technologieën voor TV, internet en telefoon.